تأثیرگذاری شرایط خانوادگی زنان بر کارآفرینی این قشر
1398/02/22 - 09:20
تاریخ و ساعت خبر:
33549
کد خبر:

تأثیرگذاری شرایط خانوادگی زنان بر کارآفرینی این قشر

زنان کار آفرین به طور هم زمان دارای سه نقش مادر، همسر و شغلی هستند. هر یک از این نقش ها مجموعه ای از انتظارات مختلف را در زنان ایجاد می کند. در هم آمیختگی خانواده و کسب و کار، مجموعه ای از مسایلی مانند هویت شخصی، تضاد نقش، وفاداری به ارتباطات خانوادگی و گرایش به اقتدار را برای زنان ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - زنان در زمان کوتاه توانستند قابلیت و توانایی های خود را در زمینه های مختلف به ظهور برسانند و با ورود به عرصه کسب و کار، تحولاتی عظیم در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند. انتخاب فعالیت های کارآفرینانه توسط زنان با شرایط خانوادگی و مسیر زندگی آنان ارتباط مستقیم دارد؛ زنان در مقایسه با مردان بعد از ازدواج تمایل به فعالیت هایی که منجر به کارآفرینی شود؛ دارند. دلایل متعدد در این زمینه وجود دارد که مهم ترین آنها شرایط شخصی خانوادگی است.
در کشور ما زنان نیمی از آحاد جامعه را تشکیل می دهند که بخش قابل توجهی از آنان متقاضیان مهارت دیده و دارای تحصیلات، برای ورود به بازار کار هستند.
اما متأسفانه زنان سهم ناچیزی از بازار کار را دارا هستند. با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری از سوی دولت، "کارآفرینی"، یکی از مهم ترین راه حل های بیکاری زنان محسوب می شود. امروزه کشورها به این نتیجه رسیده اند که توسعه کارآفرینی زنان تأثیر مثبت و مستقیم در بسیاری از فعالیت های مختلف کشورها داشته است.
زنان در زمان کوتاه توانستند قابلیت و توانایی های خود را در زمینه های مختلف به ظهور برسانند و با ورود به عرصه کسب و کار، تحولاتی عظیم در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند. براساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، میزان بیکاری زنان از 14 درصد در سال 1375؛ به 8/17 درصد در سال 1383 رسیده است و با آنکه تحول زنان در سال های اخیر چشم گیر بوده، نرخ بیکاری در سال 1382 در بین زنان 4/21 درصد و در سال 1383 به 8/17 درصد برای زنان کاهش یافته است .
انتخاب فعالیت کارآفرینان توسط زنان با شرایط خانوادگی و مسیر زندگی آنان ارتباط مستقیم دارد؛ زنان در مقایسه با مردان بعد از ازدواج تمایل به فعالیت هایی که منجر به کارآفرینی شود؛ دارند. دلایل متعدد در این زمینه وجود دارد که مهم ترین آنها شرایط شخصی خانوادگی است. اهم این شرایط عبارتنداز:
1) خانواده های کارآفرینی
کارآفرینانی که خانواده شان کارآفرین است، رفتار و مشخصه والدین منبعی الهام بخش برای کودکان بوجود می آورد و تأثیری مثبت و مستقیم در کارآفرین شدنشان خواهد داشت. والدینی که اغلب الگوی فرزندان خود هستند، ویژگی های کارآفرینانه از قبیل استقلال، اعتماد به نفس و انعطاف پذیری را مستقیم و غیر مستقیم به آنها می آموزند، تحقیقات نشان می دهد که این تأثیرات با حضور یک مادر کارآفرین تشدید می شود.
2) متارکه، فوت والدین یا همسر
زنانی که شوهران آنها فوت کرده یا طلاق گرفته اند انگیزه اول آنها برای کار آفرینی کسب درآمد است. تحقیقی که در پاکستان صورت گرفته نشان داد زنانی که در جستجوی تأمین امنیت هستند بعد از حوادث ناگوار مانند اخراج، عقیم، مرگ یکی از اعضای خانواده به خصوص مرگ همسر، طلاق یا بازنشستگی خود یا همسر، به منظور حفظ و اصلاح وضعیت اقتصادی یا اجتماعی خانواده کسب و کار را شروع می کنند.
3) نیاز اقتصادی خانواده
تأمین حداقل نیازهای خانواده، تنها با درآمد یک نفر مشکل است. بنابراین وجود آمدهای مکمل ضروری می شود. به همین دلیل هنگامی که یک زن به سنین میانسالی نزدیک می شود و فرزندانش نیز بزرگ می شوند پشتیبانی و حمایت از خانواده برایش بسیار مهم و حیاتی می شود. هر چند زنانی که بیوه شده یا متارکه کرده اند تنها تأمین کننده درآمد برای خود و خانواده شان محسوب می شوند.
4) تعداد و سن فرزندان
وظایف منزل و وجود فرزندان خرد سال وابسته به مادر مانعی در ورود زنان به فعالیت های کارآفرینانه است و بر روی کارآیی زنان کارآفرین اثر مستقیم و قوی دارد. کار آفرینان زن که فرزند کوچک دارند معمولا بعد از آنکه فرزندشان بزرگ شد کاری را شروع می کنند. برای زنان، کودکان در اولویت هستند و تنها وقتی که کودکان آنان در مدرسه هستند یا خانه را ترک می کنند، به دنیای کار وارد می شوند.
5) نقش ها و وظایف متعدد
زنان کار آفرین به طور هم زمان دارای سه نقش مادر، همسر و شغلی هستند. هر یک از این نقش ها مجموعه ای از انتظارات مختلف را در زنان ایجاد می کند. در هم آمیختگی خانواده و کسب و کار، مجموعه ای از مسایلی مانند هویت شخصی، تضاد نقش، وفاداری به ارتباطات خانوادگی و گرایش به اقتدار را برای زنان ایجاد می کند.
6) خانواده و انتخاب شغلی زنان
زنان بر حسب اینکه کسب و کارشان را در چه سنی آغاز کرده باشند در مورد انتخاب شغل دیدگاهی متفاوت دارند. آنها که جوان هستند و کارآفرین می شوند می خواهند انعطاف پذیری بیشتری در گذراندن اوقات خود با فرزندانشان داشته باشند و زنان مسن تر به فعالیت های کارآفرینانه خود ادامه می دهند، زیرا بچه ها بزرگ شده اند و آنها وقت کافی برای رسیدگی به خواسته های فردی خود دارند.
هماهنگ کردن مسئولیت های کار و خانواده در فعالیت های کارآفرینانه معمولا امکان پذیرتر از مشاغل مزدبگیری است. در نتیجه، علاقه زنان به کارآفرینی بیش از سایر فعالیت هاست.
الف) حمایت های خانوادگی و توسعه کارآفرینی زنان
زنان کارآفرین ، از منابع مالی غیر رسمی همچون اعتبارات فامیلی استفاده می کنند. زنان نسبت به مردان هنگام ورود به فعالیت های کارآفرینانه بیشتر از سرمایه های شخصی خودشان، قرض، از بستگان و اعضای خانواده و دوستان بهره می گیرند.
ب) حمایت شبکه ای
شبکه ها، یک منبع مستمر حمایتی برای زنان محسوب می شوند. شبکه ها نه تنها از کارآفرینان حمایت معنوی و اجرایی می کنند، بلکه مجموعه ای از منابع مالی، اطلاعاتی و دسترسی به فرصت ها را برای آنان فراهم می کند. شبکه های شخصی که بر اساس روابط فامیلی شکل می گیرند نمونه ای از حمایت ها و سرمایه ی اجتماعی است که زنان کارآفرین از آن برخوردار هستند. زنان خود را درگیر توسعه شبکه های تجاری نمی کنند، زیرا معمولا از شبکه های فردی خود که شامل همسر، اقوام نزدیک و دوستان است بسیار راضی هستند.
ج) حمایت عاطفی
اکثر زنان کارآفرین با جلب همکاری و مشارکت همسران خود می توانند به بسیاری از موانع فردی سازمانی و محیطی فایق شوند. در تحقیقی که در پاکستان انجام شد زنان کارآفرین بدون حمایت همسر به سختی می توانستند تصمیم خود را اجرا کنند؛ خصوصا زنانی که می خواستند کسب و کاری را شروع کنند و اجازه آن را نداشتند. در این کشور زنانی که در جستجوی کسب درآمد بودند، با آنکه بقیه اعضای خانواده به خصوص خانواده شوهر آنها را دلسر و از آنها انتقاد می کردند، اما حمایت فعالانه همسر دلیل اصلی موفقیت آنان بوده است.
نتیجه این که زنان به میزان زیادی بین ارزش های کار و ارزش های خانواده تضاد قایل هستند. ادغام کسب و کار و خانواده مجموعه ای از مشکلاتی را در ایفای مسئولیت های متعدد و ارتباطات خانوادگی ایجاد می کند. براساس فرهنگ ایرانی؛ خانه داری، تربیت فرزندان، تأمین و حفظ منافع همسر از وظایف جدا نشدنی زنان ایرانی محسوب می شود. که این عوامل تأثیری در توسعه کسب و کار زنان ایرانی، ندارد زیرا زنان ایرانی بعلت تضاد نقش که با آن مواجه هستند سعی در ایجاد مشاغلی دارند که دارای انعطاف پذیری فراوان باشد و به آنها اجازه می دهد که به راحتی تعادل بین کار و خانواده را حفظ کنند.
آزادی و انعطاف و فعالیت های کارآفرینی در زان کارآفرین کمک می کند تا بتوانند زندگی کاری را با زندگی شخصی و تعهدات خانوادگی تلفیق کنند.چنین ویژگی، توفیق طلبی و انعطاف پذیری از خصوصیات بارز زنان کارآفرین ایرانی است که توانسته اند با این ویژگی ها در انجام وظایف متعدد خود موفق شوند.
با توجه به سهم غیر قابل انکار زنان در تولید ملی و توسعه اقتصادی ضروری است که شرایط مناسب برای خود اشتغالی و توسعه کارآفرینی زنان در ایران با توجه به شرایط خانوادگی فراهم شود تا زنان با ایجاد شغل و فرصت های شغلی برای خود و دیگران بتوانند معضل جامعه ایمنی بیکاری را پایان بخشد. در همین راستا شناخت و مطالعه اثرات نقش خانواده بر فعالیت های کارآفرینی زنان ضروری به نظر می رشد.
انتهای پیام/*

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
زنان، کارآفرین، خانواده، طنین یاس، زنان کارآفرین
ارسال نظر
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اخبار پر بحث
بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
نخستین پایگاه خبری تحلیلی زنان کشور
پست الکترونیکی:
info [at] tanineyas [dot] ir
طراحی و اجرا الکا