فرهنگ سازی، مهم ترین محور علمیاتی در جنگ نرم علیه بدحجابی
1398/04/18 - 11:24
تاریخ و ساعت خبر:
34204
کد خبر:
یادداشت/ هفته عفاف و حجاب (3)

فرهنگ سازی، مهم ترین محور علمیاتی در جنگ نرم علیه بدحجابی

عفاف و حجاب از مهم ترین مقوله های فرهنگی است که متأسفانه در تهاجم نرم علیه باورها و ارزش های کشورمان مورد آسیب زیادی قرار گرفته است. براساس گفته جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی مهم ترین راه مبارزه با ضدفرهنگ بی حیایی و بی حجابی، فرهنگ سازی درست و تعمیق باورهای دینی و ملی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی طنین یاس - محرم محمدیان: حجاب را میتوان از مباحث مرتبط از با علم فقه و علوم تربیتی دانست . در هر عصر و زمانی ظاهر هر شخص اولین ملاکی است که می توان بواسطه آن درباره شخصیت و اعتقادات هر فرد قضاوت کردد.
مقوله حجاب مساله عمومی بین زن ومرد است ، هر چند حجاب در مورد زن ظهور بیشتری دارد.
درجامعه امروزی ما ، عده ای ازبانوان ، محجبه و چادری اند و برعکس آن ، انسان در برخی مواقع در جمع دوستانی قرار می گیردکه که اصلا هیچ چیز را رعایت نمی کنند مثلا: اصلا حجاب برایشان معنا ندارد، داشتن دوست غیر هم جنس، برایشان مشکلی ندارد و حتی شده ، امربه معروف و نهی از منکر را نمی پذیرند و می گویند عیسی به دین خود و موسی به دین خود.
حال امروزه آسیب هایی که جامعه دینی ما با آن مواجه است ؛
یکی از این آسیب ها در زمینه تربیت و پرورش نیروی انسانی مومن و متعهد به اصول و ارزش های دینی است که به صورت خلاصه می توان سه علت را در بروز این آسیب شناسایی کرد ؛ با توجه به شرایط و واقعیات کنونی جامعه ما بخش مهمی از آن به خواست و اراده افراد برگشته و بخش دیگری نیز مربوط به کاستی ها و یا ضعف های مدیریتی است و بالاخره سومین عامل به کمبود امکانات و وجود موانع داخلی و خارجی نظیر تهاجم فرهنگی و...برمی گردد.
دراین میان ،ابتدا باید تعریفی از جامعه دینی ارائه کرد.
جامعه دیني جامعه اي است که شبکه روابط اجتماعي، اقتصادي، سیاسي، حقوقي و اخلاقي آن بر اساس دین و آموزه هاي آن تنظیم شده باشد. جامعه دیني جامعه اي است که در آن داوري با دین باشد و افراد آهنگ خود را همیشه با دین موزون کنند. جامعه دیني دغدغه ي دین دارد و این دغدغه و احساس نیاز به همسو کردن خود با دین، تنها به امور فردي و عبادیات و اخلاق فردي محدود نمي شود: بلکه نسبت میان دین و کلیه امور و روابط اجتماعي باید سنجیده شود و داوري دین در همه خطوط و زوایاي تمامي شبکه ي روابط اجتماعي نافذ باشد(جامعه ي دیني، جامعه ي مدني، احمد واعظي، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ي اسلامي، چاپ اول، ۱۳۷۷، صص ۸۸ - ۹۰).
نظام جمهوري اسلامي که بر اساس آموزه هاي دین مبین اسلام تشکیل شد، از ابتدا تاکنون همه سعي و تلاش خود را در جهت تحقق و اجراي کامل تعالیم و ارزش هاي اسلامي در سطح جامعه به کار بسته است ودراین راستا ، یکی از مهمترین اهدف آن مبارزه با بی حجابی و بدحجابی بود.
اما متاسفانه امروز با عنایت به اینکه چهاردهه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته به رغم همه حرکت هایی که در این باره صورت گرفته است ، هنوز نتوانسته این مسأله مهم فرهنگی ـ اجتماعی ، در جامعه به طور کامل نهادینه شود. حال باید بیاندیشیدکه چرا در مورد مسئله ای که تا این اندازه اهمیت دارد تاکنون کاملا موفق عمل نشده است .
بااندکی تامل به راحتی می توان گفت که ، به هر حال، موضوع حجاب و عفاف در جامعه امروز ما به یک معظل پیچیده تبدیل شده است و اگر عملکرد گذشته دراین باره موثر واقع شده بود امروز شاهد این وضع بد درجامعه نبودیم؟
البته نکته حائز اهمیتی که درسالهای اخیر شاهدآن بودیم اینست که متاسفانه بستر برای کم اهمیتی به حجاب و در واقع بی حجابی فراهم شده است. مسائلی وجود دارد که غالبا از چشم متولیان، دور مانده و یا بی اهمیت تصور شده است ؟
علت اصلی بدحجابی
دراین راستا ،اگربه سراغ خیلی ازکارشناسان دینی ومذهبی ،جامعه شناسان ،روانشناسان ،آسیب شناسان اجتماعی وبطوراخص مهندسی اجتماعی شود ،ازجمله علل اصلی بدحجابی ،می توان به این موضوع اشاره کرد که تاکنون ،احساس و باور مذهبی به درستی وصحیح به نسل جوان جامعه یاهمان نوجوانان وجوانان منتقل نشده است خواهیم رسید؟
-ضعف ایمان واعتقادات مذهبی -ضعف حیا -ضعف ارزشهاوخلا های درونی -ضعف روحیه معنوی-و...فضای مجازی و.....
عمده ترین پیامدها و آسیب های اجتماعی بدحجابی در جامعه
- از هم گسیختگی اخلاقی،- کاهش ازدواج- افزایش بیماری های وحشتناک بیماریهای مسری. اختلالات عصبی و روانی، دیوانگی و ناهنجاریهای جسمی و روانی -- از بین رفتن محبت - -افزایش طلاق - کاهش میزان بازدهی کار و تحصیل در جامعه یکی دیگر از پیامدهای منفی بدحجابی در جامعه و.....
*وضع کنونی حجاب درجامعه
وضع کنونی حجاب وعفاف درجامعه ماغیر قابل قبول است و با موازین مورد نظر دین فاصله زیادی دارد، اما شکل گیری وضع موجود ریشه در چند مساله اساسی دارد ،نقش مردم از مهمترین ابزارهایی است که دراسلام در جلوگیری عملی از انحراف نقش عمده ای دارد، امر به معروف و نهی از منکراست و در مورد حجاب نیز عمل نکردن به این اصل موجب گسترش این ناهنجاری شده است. در صورتی که عموم مردم به این وظیفه شرعی عمل کنند مطمئنا با وضع بهتری روبرو خواهیم شد.
نقش مسئولان هم به طور خاص در زمینه حجاب و عفاف قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد. بر اساس این قانون ،نهادها ودستگاههای مختلف ، وزارتخانه ها ومتولیان امر ،تکالیف وظایف مشخصی دارند، واگر این قانون به طور کامل اجرا می شد از ورود کالاها و البسه غیر اسلامی جلوگیری می شد.
در این قانون، حتی توجه نهادهای دولتی به نوع پوشش کارمندان نیز ذکر شده است و یک قانون جامع است که هم به فرهنگ سازی در این زمینه اشاره دارد و هم در جلوگیری از گسترش بی حجابی نهادها را موظف کرده است . نقش منفی و تبلیغات دشمنان هم ،یکی دیگر ازتهدیدات دشمنان انقلاب اسامی، تهدیدات فرهنگی بوده است که با هدف قرار دادن فرهنگ جامعه اسلامی سعی در رواج بد اخلاقی های اجتماعی دارند و در این راستا با تاسیس شبکه ها ی ماهواره ای و تولید فیلم و لباس های زننده ،جامعه اسلامی را مورد تهاجم فرهنگی قرار داده اند.
به نظرمی رسد ، وضع کنونی حجاب وعفاف در جامعه را می توان معلول چند علت دانست که در بخشی از آن ،مسئولان ومتولیان فرهنگی به وظیفه خود ،درست واصولی عمل نکرده اند و در بخش دیگر، مردم وظیفه شرعی (امر به معروف و نهی از منکر) خود را به خوبی انجام نداده ونمی دهند و در نهایت ،با تبلیغات سوء دشمنان وضع فعلی بوجود امده است؟
فرهنگ سازی ،بهترین راه برای رفع بی حجابی درجامعه
حال مهمترین سئوالی که دراین میان به ذهن خطورمی کند اینست که ، آیا می توان گفت ،فرهنگ سازی در این زمینه ،بوسیله نهادهای مسئول و تولید لباس های فاخر و اسلامی ،جوابگو وموثر خواهدبود؟
کارشناسان معتقدند،بدحجابی پیامدهای زیادی از جمله تخلیه روحیه شخص، از بین بردن حس خوب بودن، ترویج خودکشی، ترویج فساد و فحشا، از بین رفتن اعتماد در زندگی به شریک زندگی و پایین آوردن اعتماد به نفس را به دنبال خواهد داشت.
همچنین برخی کارشناسان هم باوردارند ، ریشه کن کردن این معضل اجتماعی ،نیاز به وقت و هزینه زیادی دارد، چرا که در زمانی که این معضل می توانست با کمترین هزینه ممکن،حل وفصل شود، متاسفانه ،متولیان در نهایت ،با بی خیالی ،بر آتش این فتنه ،افزوده اند؟
برخی دیگرهم معتقدندکه ،با بروز عقاید سست کنونی ،تبلیغات مسموم ،هدفدار وشوم دشمنان وهمچنین آزادی در استفاده از فضای مجازی ،دیگرنتوان برآن معضل غلبه کرد؟

انتهای پیام/*

بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
برچسب ها:
هفته عفاف وحجاب، فرهنگ سازی، مقابله با بی حجابی
اخبار مرتبط
ارسال نظر
  • مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرتان لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
  • 1- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • 2- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  • 3- نظرات بعد از بررسی و کنترل عدم مغایرت با موارد ذکر شده تایید و منتشر خواهد شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اخبار پر بحث
بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
نخستین پایگاه خبری تحلیلی زنان کشور
پست الکترونیکی:
info [at] tanineyas [dot] ir
طراحی و اجرا الکا