پارک‌های جنگلی تهران هوشمند می‌شوند؟
1399/04/12 - 19:19
تاریخ و ساعت خبر:
91395
کد خبر:

پارک‌های جنگلی تهران هوشمند می‌شوند؟

معاون امور هماهنگی عمرانی استانداری تهران با تاکید بر لزوم هوشمندسازی پارک‌های جنگلی در تهران برای مقابله و اطفای حریق گفت: برای تحقق هوشمندسازی بوستان‌های جنگلی تهران می توان از مشارکت بخش خصوصی نیز بهره گرفت.