کشنده ترین سرطان در مردان ایرانی را بشناسیم/۸۸۰۰ ابتلا در یک سال
1399/10/30 - 20:39
تاریخ و ساعت خبر:
97770
کد خبر:
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی عنوان کرد؛

کشنده ترین سرطان در مردان ایرانی را بشناسیم/۸۸۰۰ ابتلا در یک سال

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سرطان معده را شایع ترین و کشنده ترین سرطان در مردان ایرانی عنوان کرد و گفت: سال