• گفت و گوی اختصاصی طنین یاس با "سروش طاهری" مدرس دانشگاه وکارگردان تئاتر "سرخ،سفید،آبی"
    کوزت در نمایش "سرخ،سفید،آبی" پول پرست است. هدفمان این بوده که یک نقبی به توقعات روز افزون نسل چهارمی های جامعه خودمان بزنیم.در واقع از این طریق غیر مستقیم افکار مادی گرایانه جوانان را به نقد گذاشته ایم.

صفحه‌ها