• طنین یاس گزارش می دهد: ”استقلال فرهنگي” مهمتر است یا ”استقلال سياسي”؟
    دکتر مریم اردبیلی گفت: یکی از معضلات ما در بحث" استقلال فرهنگی" این است که نهادهای عمومی کشور و عموم مردم و گروه ها و فعالان فرهنگی مقداری بار را از دوش خود زمین گذاشته و یا آن را برعهده دولت گذاشته اند؛ تصورشان هم این بوده است که وقتی دولت اسلامی است، پس حتما می تواند فرهنگ اسلامی را هم به خوبی رواج داده و اجرا کند.

صفحه‌ها