• به بهانه سالروز تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی:
    کبری خزعلی، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان در گفتگویی با طنین یاس به بهانه سالروز تشکیل «شورای عالی انقلاب فرهنگی» وظايف این شورا را 23 بند دانسته و گفت: یکی از اقدامات موثر این شورا در سال های آغازین آن توجه ویژه به زنان و تشکیل شورای فرهنگی اجتماعی زنان بوده است که تا کنون نیز ادامه دارد.

صفحه‌ها