• در اولین 5 شنبه هفته گرامی داشت بسیج به همت ناحیه امیرالمؤمنین تهران...
    جمعی از بانوان بسیجی و اعضای حلقه صالحین پایگاه ام الهدای حوزه 172 ناحیه امیرالمؤمنین تهران بزرگ، باحضور در قطعه شهدای بهشت زهرای تهران و قرائت فاتحه و غبارروبی از مزار...
  • قرار است با توافق سردار سلیمانی دیگر مجلدات مجموعه ۱۶ جلدی خاطرات سردار قاسم سلیمانی منتشر شود. عملیات کربلای ۱، محوریت کتاب جدید را تشکیل می‌دهد.
  • گفت‌وگو با مادر شهید مدافع حرم علی رحیمی
    گفتم هرگز اجازه نمی‌دهم به سوریه بروی. زن و بچه نداری؟ که داری! کار نداری؟ که بهترین استاد بنا هستی! خانه نداری؟ که طبقه بالا مال توست! پول نداری؟ که چند تا حساب بانکی...
  • با خواهرها خط «محمدعلی» را تقلید می‌کردیم و از جانب او نامه می‌نوشتیم و به مادر می‌دادیم. این کارمان را چند ماه ادامه دادیم؛ اما با پذیرش قطعنامه و اتمام جنگ دیدیم دیگر...

صفحه‌ها