• به مناسبت سالروز عروج خونین استاد شهید مصطفی چمران
    شهید چمران، بزرگ مردي كه ايتام او را پدري دلسوز و دشمنان مرزهاي جهان اسلام او را مبارزي سرسخت و نستو ه و دانشگاهيان او را دانشجويي مسلمان و استادي نمونه مي شناختند.قلم كه به دست مي گرفت در نوشتن كلك زبان بريده را صد حلقوم براي فرياد مي كرد و مقابل بوم كه مي نشست، رنگ ها را براي انفجار نور به زيبا ترين صورت ممكن به خدمت مي گرفت.در...

صفحه‌ها