1400/04/29 - 20:40

تنش آبی در کدام بخش خوزستان بیشتر است؟

خبرگزاری مهر: بیشترین تنش آبی در غرب و جنوب غرب استان خوزستان است که در این اینفوگرافیک با جزئیات بیشتری ارائه شده است.

کد عکس : 111885
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 20:40 - 1400/04/29