1400/06/26 - 13:00

کارتون معنادار درباره واردات واکسن به ایران

کانال تلگرامی قانون: شیدا سردشتی، کارتونیست، با انتشار کارتونی از شیوه مدیریت بیماری کرونا و نحوه واردات واکسن کرونا به ایران انتقاد کرد.

کد عکس : 113352
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 13:00 - 1400/06/26