1402/06/26 - 15:17

اینفوگرافی جایگاه خانواده در سیره امام رضا (ع)

خانواده کانوني است که هر چه با صفا و گرم تر باشد، زندگي شيرين تر و توفيقات انسان بيشتر خواهد شد. از اين رو امام رضا(ع) در اشاره به اهميت اين کانون، به بيان برخي از عواملي که در صفا و گرما بخشيدن به کانون خانواده موثر است، مي پردازند.

کد عکس : 173749
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 15:17 - 1402/06/26
بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
نخستین پایگاه خبری تحلیلی زنان کشور
پست الکترونیکی:
info [at] tanineyas [dot] ir
طراحی و اجرا الکا