1400/05/06 - 20:24

افزایش ۷۰۰درصدی جستجوی «مهاجرت» در گوگل

برترین‌ها: همزمان با بررسی طرح «صیانت» اینترنت در مجلس، افزایش جست و جوی «مهاجرت» در گوگل 700 درصد افزایش یافت.

کد عکس : 112139
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 20:24 - 1400/05/06