1400/06/06 - 15:38

کنایه یک رسانه درباره تفاوت رئیسی با روحانی

فرارو: تیتر کنایه آمیز خبرگزاری فارس درباره فرق صبح جمعه رئیسی با روحانی! در فضای مجازی بازتاب داشته.

کد عکس : 112865
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 15:38 - 1400/06/06