1400/06/21 - 15:54

مسجد وکیل، یادگاری از دوران زندیه شیراز

ایلنا: مسجد وکیل، بنای تاریخی مربوط به دوره زندیه در شیراز است که به دستور کریم خان زند ساخته شده است.

کد عکس : 113226
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 15:54 - 1400/06/21