1400/06/26 - 12:00

خشکی شالیزار‌های گلستان

ایرنا: استان گلستان در سال‌های اخیر با کاهش شدید بارندگی مواجه شده و به دلیل افزایش دما و مصرف بیشتر آب در زمین‌های کشاورزی، همه ساله بخشی از دسترنج زارعین در مراحل گوناگون تولید نابود می‌شود. در فصل زراعی جاری تاکنون ۱۵درصد مزارع شالی گلستان متحمل خسارت صد درصدی و حدود ۲۰درصد دیگر دچار کاهش شدید عملکرد شدند.

کد عکس : 113340
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 12:00 - 1400/06/26