1401/03/05 - 19:28

تصویری از مهندس شهید در حادثه پارچین

جماران، از تصویری از «احسان قدبیگی» که در سانحه واحد تحقیقاتی وزارت دفاع به شهادت رسید را منتشر کرد.

کد عکس : 138911
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 19:28 - 1401/03/05