1398/10/25 - 18:05

سردار پس از فتح آخرین دژ داعش در سوریه

تصویری از سپهبد شهید سلیمانی پس از فتح آخرین دژ داعش در «البوکمال» سوریه در پائیز ۱۳۹۶ برای اولین بار منتشر شده است.

کد عکس : 37731
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 18:05 - 1398/10/25
بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
نخستین پایگاه خبری تحلیلی زنان کشور
پست الکترونیکی:
info [at] tanineyas [dot] ir
طراحی و اجرا الکا