1399/10/24 - 18:59

اختلاف زمانی این دو عکس فقط ١٩روز است!

برترین‌ها: اختلاف زمانی این دو عکس از وضعیت هوای تهران قبل و بعد آلودگی فقط ١٩ روز است! عکس اول متعلق به امروز ٨ صبح ٢۴ دی. عکس دوم متعلق به حوالی ۴،۵ بعد از ظهر ۵ دی.

کد عکس : 97620
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 18:59 - 1399/10/24
بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
نخستین پایگاه خبری تحلیلی زنان کشور
پست الکترونیکی:
info [at] tanineyas [dot] ir
طراحی و اجرا الکا