1399/12/04 - 20:52

اهدا لباس سرتیپیِ ۱۱۶ساله به موزه قاجار تبریز

لباس سرتیپی سید صمد احمدی از مردان مبارز دوره قاجار در مقابل قوای روس، توسط نوه او زهرا احمدی به همراه یک جلد قرآن کریم چاپ سنگی به موزه قاجار در تبریز اهدا شد.

کد عکس : 98583
عکس از: طنین یاس
تاریخ : 20:52 - 1399/12/04
بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
نخستین پایگاه خبری تحلیلی زنان کشور
پست الکترونیکی:
info [at] tanineyas [dot] ir
طراحی و اجرا الکا