کد خبر: 12886                      تاريخ انتشار: 1397/12/20 - 12:56
زنگ خطر ورود سبک زندگی غربی در خرده فرهنگ ها به صدا در آمده است؛
از خواستگاری به سبک غربی تا تضعیف نقش خانواده ها در ازدواج
 
ابتدای هفته جاری فیلم خواستگاری خارج از عرفی در یکی از شهرستان های کشور، محل تبادل نظرهای زیادی در فضای مجازی شد، اما آنچه از نگاه ها مغفول مانده بود، دست کم زدن به خانواده و تضعیف این نهاد مؤثر در تشکیل، تحکیم و رسمیت بخشیدن به زندگی زوج جوان است، چیزی که جزء اهداف رسانه های مروج فرهنگ غربی در کشور است.
 
میترا خسروبیک - در پی انتشار کلیپی از درخواست ازدواج به دور از فرهنگی ایرانی و مغایر با شئونات اسلامی توسط دختر و پسری در یکی از مراکز خرید شهرستان اراک و خبری حاکی از دستگیری این زوج توسط پلیس امنیت عمومی این استان، شاهد واکنش های متفاوتی از سوی افکار عمومی بودیم.
بخشی از واکنش ها نسبت به این "شو" بر روی چرایی ورود پلیس امنیت عمومی و دستگیری زوج و تقبیح کردن پلیس متمرکز بود و بخشی نیز به " هنجارشکنی" این دختر و پسر و خدشه دار شدن شئون جامعه توسط آنها پرداخته بود.
هر چند خبر عقد قانونی این زوج جوان تا حد زیادی توانست از قبح کار آنها بکاهد اما مسئله مهم این است که جوانان ما به کجا رسیده اند که با زیر پا گذاشتن سنت های زیبا، عرفی و تحسین برانگیز جامعه به سمت اجرای " شوی خواستگاری به سبک غربی" می روند.
بی اهمیت جلوه دادن عنصری مهم به اسم خانواده در تشکیل زندگی مشترک درست در لحظه رسمی کردن درخواست خواستگاری با برنامه ریزی از پیش تعیین شده از سوی دختر و پسری جوان، یعنی به هدف نزدیک شدن بنگاه های ترویج فرهنگ بی اصالت غربی در ایران اسلامی، کشوری غنی از فرهنگی چند هزار ساله که خود می تواند صادر کننده زیباترین فرهنگ های اصیل به دور و نزدیک باشد.
جای تأسف دارد که دو جوان ایرانی به جای رسمی کردن خواستگاری خود در بین خانواده و شنیدن دعای خیر پدر و مادر، آن هم در حریم خانواده دست به چنین حرکت عجیب و غریبی می زنند که در منظر عده ای غریبه ابراز علاقه کرده و همدیگر را در آغوش گرفته و ببوسند!
از سویی دیگر شاید این حرکت در شهرستانی مذهبی و سنتی چون اراک به نوعی فشار مضاعف بر خانواده ها برای کسب رضایت تحمیلی ازدواج این زوج جوان باشد! خانواده هایی که حال با دست به دست چرخیدن در آغوش کشیده شدن پسر توسط دختر! آن هم در ملاء عام، چاره ای جز اعلام رضایت و عقد فوری این دو جوان یا جوانانی چون این زوج را ندارند.
اگر چه از سوی برخی از حقوقدانان این حرکت، محلی از جرم نداشته یا حرکتی منافی عفت عمومی محسوب نمی شود اما از بعد جامعه شناسی و در راستای ترویج فرهنگ منحط غربی در بین اقشار مختلف جامعه، جای تأمل و برخورد مناسب دارد. برخوردی که از سوی پلیس امنیت عمومی صورت گرفت، برخوردی قانونی در راستای حفاظت از اخلاقیات جامعه بود.
اخلاقیاتی که حفظ امنیت روانی و عفت عمومی با رعایت کردن آن امکان پذیر است در این نوع حرکت که دست به دست چرخیدن آن در فضای مجازی، امکان تسریع آن را در سطح جامعه ایجاد می کند، زیر سؤال رفته است.
در این نمایش کوچه بازاری از عشق ورزی و انتخاب همسر، اخلاقیات، عرف، هنجارها و حتی موازین شرعی چون محرم و نامحرم شکسته شده است و عملان به این کار در سدد تضعیف مبانی اخلاقی و عرفی حاکم بر جامعه برآمده اند که این خود نوعی از جرم اجتماعی محسوب می شود.
شاید گفتن و گفتن این موضوع باز هم برای کسانیکه خود را به خواب زده اند، بی فایده باشد اما « چیزی که در این اتفاق بیش از هر نکته ای حائز اهمیت است، دست کم زدن به خانواده و تضعیف این نهاد مؤثر در تشکیل، تحکیم و رسمیت بخشیدن به زندگی زوج جوان است، چیزی که جزء اهداف رسانه های مروج فرهنگی غربی در کشور است. »
انتهای پیام/*