کد خبر: 34230                      تاريخ انتشار: 1398/04/21 - 21:04
بازدید رهبرانقلاب از نمایشگاه حماسه گوهرشاد
 
بمناسبت ۲۱تیرماه سالرور واقعه خونین مسجد گوهرشاد رهبر انقلاب از نمایشگاه این حماسه دیدن کردند.