کد خبر: 94588                      تاريخ انتشار: 1399/07/22 - 12:39
سیسمونی 50 میلیون ریالی هدیه بسیجیان حوزه شهیده سمیه به دو قلوهای همدانی
 
گروه جهادی فاطمیون پایگاه ام الائمه از حوزه شهیده سمیه ناحیه همدان در راستای کمک های مؤمنانه هزینه تهیه سیسمونی دوقلوهای خانواده های نیازمند را برعهده گرفتند.
 
از همدان: گروه جهادی فاطمیون پایگاه ام الائمه از حوزه شهیده سمیه ناحیه همدان در راستای کمک های مؤمنانه هزینه تهیه سیسمونی دوقلوهای یک خانواده نیازمند را برعهده گرفتند.
فرمانده حوزه شهیده سمیه ناحیه همدان در اینباره گفت: گروه جهادی فاطمیون به منظور تقویت روحیه فرزند آوری ، کمک به این خانواده های آبرومند و آسیب دیده از کرونا سیسمونی تمام ایرانی را برای این خانواده محترم به ارزش 50 میلیون ریال تهیه و به ایشان هدیه کردند.اتنهای پیام/*