• عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مطرح کرد
    عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی در حوزه ایمونوانکولوژی گفت: درمان سرطان در این روش با تقویت و تحریک سیستم ایمنی صورت می‌گیرد.
    Nid: 60505

صفحه‌ها