• مدیر مرکز اسلامی هامبورگ آلمان گفت:
    آیت‌الله رضا رمضانی گیلانی در جمع کارکنان سپاه قدس گیلان با اشاره به ارتباط مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان با تمامی مراکز اسلامی شیعه و سنی در اروپا اظهار داشت: ساختمان مرکز اسلامی هامبورگ توسط اقدامات شهید بهشتی تکمیل شده است.

صفحه‌ها