• طنین یاس گزارش می دهد:
    واقعیتی که صورت گرفته عین حقیقت است و تلخی آن در جان ایرانی ها نشسته است. حقایق نشان می دهد که عزت ایرانی ها در این چندسال اخیر به شدت لطمه دار شده و اقداماتی مانند امن ندانستن اماکن رسمی کشور برای انعقاد قرارداد، قدرت طلبی اروپایی ها را افزون کرده و ما را به یاد دوران ذلت بار شاهان گذشته می اندازد.

صفحه‌ها