• یادداشت / علیرضا مالمیر
    کودتای ۲۸ مرداد سال 1332، با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، ضدّ دولت محمد مصدق به انجام رسید و منجر به سقوط کابینه دوم دولت ملی دکتر مصدق شد و سرلشکر فضل‌الله زاهدی عهده‌دار تشکیل کابینه جدید شد.

صفحه‌ها