• نگاهی به رشته‌های اعزامی به بازی‌های کشورهای اسلامی - ۱
    چهارمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در حالی به میزبانی باکو برگزار خواهد شد که رشته تنیس روی میز دومین حضور خود را در این مسابقات تجربه می‌کند.

صفحه‌ها