فیلم / بررسی نقش رسانه ملی در ترویج وضعیت حجاب و عفاف/ نخبه کرمانی: یکی از رسالت های رسانه ، ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است

رهنما یکی از بانوان نخبه کرمانی با بیان اینکه یکی از رسالت های رسانه ترویج فرهنگ عفاف وحجاب در جامعه است، گفت:در چند سال اخیر عملکرد رسانه در حوزه حجاب و عفاف ضعیف بوده و ما در این زمینه نیازمند گام های مؤثرتر از سوی مسئولین رسانه هستیم.
کد فیلم : 111706
فیلم از: طنین یاس
تاریخ : 10:30 - 1400/04/26