فیلم/ خوانش شعر شهید صدیقه رودباری در مورد فلسطین، توسط دانش آموز کلاس اولی

خوانش شعر شهید شاخص سال " صدیقه رودبادری" درباره فلسطین توسط زهرا قدرتی، دانش آموز کلاس اولی از استان سمنان.
کد فیلم : 70480
فیلم از: طنین یاس
تاریخ : 11:31 - 1399/03/02
بازگشت به ابتدای صفحه بازگشت به ابتدای صفحه
نخستین پایگاه خبری تحلیلی زنان کشور
پست الکترونیکی:
info [at] tanineyas [dot] ir
طراحی و اجرا الکا