چند رسانه ای
آخرین اخبار
اخبار پر بحث
09:19 - 1400/10/29
با اظهارنظر های برخی از زنان جریان اصللاحات که تا چندی پیش خواسته و مطالبات زنان را در حد ورزشگاه رفتن کاهش داده بودند به نظر می رسد بعد از سال‌ها اشتغال زنان اصلاح طلب به موضاعات فرعی و کاذب در حوزه زنان این افراد تازه به مسائلی مانند معیشت زنان و خصوصا زنان سرپرست خانواده و مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان رسیده اند. جالب تر اینکه بازهم با وجود همه این اعترافاتی که امروز در خصوص مشکلات می کنند نسبت به اصل وضعیت جامعه و آسیب‌های آن و راهکارهای موجود فضای فکری درستی ندارد.
اخبار برگزیده